tekengrootte: -+

Deelgebied Wieden-Weerribben

Noordwest Overijssel


 Centraal in het landinrichtingsgebied Noordwest Overijssel liggen de Wieden en de Weerribben. Het gebied strekt zich uit van Zwartsluis tot aan Ossenzijl. 


Laagveenmoeras

Deze natuurgebieden vormen samen het belangrijkste laagveenmoeras van NoordWiedenwest-Europa. Kenmerkend zijn de grotere en kleinere watervlaktes, ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Daarnaast liggen verspreid binnen dit hele gebied hooilanden en rietlanden.


Planmaatregelen

Planmaatregelen binnen deelgebied Wieden-Weerribben die in uitvoering zijn of afgerond zijn:

  • Inrichting nieuwe natuur Groene Kruispunt Oost.
  • Voorbereiding inrichting nieuwe natuur Groene Kruispunt West.

Binnen deelgebied Wieden-Weerribben is de uitvoeringsmodule opgesteld:

  • Module Groene Kruispunt I.
Laatste update: 13-12-2014

Landinrichtingscommissie / Adviescommissie Noordwest Overijssel

Tel.: 038 - 427 19 99

E-mail: info@noordwestoverijssel.nl